Waddenzee Vismonitoring, meer dan 50 jaar data in grafieken


Fuik NIOZBijna 50 jaar vismonitoring door het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) heeft een unieke en zeer waardevolle dataset aan vangstgegevens opgeleverd. In 1965 plaatste het NIOZ een fuik op de kop van Texel in het Marsdiep. In het voor- en najaar legen de onderzoekers deze fuik dagelijks en tellen en meten de vangst voor elke specifieke vissoort. Zo is een dataset  ontstaan van de ontwikkelingen in de visstand van de Waddenzee door de jaren heen, die geen gelijke kent. Geen enkele andere vismonitoring op de Waddenzee beslaat zo’n langdurige periode als deze.

Vaste bewoners en gasten

Uit de dataset kan veel informatie worden gehaald. Sommige vissoorten, zoals de puitaal en zeedonderpad, leven bijvoorbeeld het hele jaar door in de Waddenzee. Andere soorten komen hier alleen in een bepaald seizoen voor. Zo gebruiken de haring en sprot de Waddenzee als kinderkamer en komen hier alleen in een bepaalde fase van hun leven voor. De paling en prik trekken door de Waddenzee naar de rivieren en de spiering en grauwe poon gebruiken de Waddenzee een deel van het jaar om te foerageren.  Dan zijn er ook nog de zogeheten dwaalgasten:  soorten die sporadisch voorkomen als zij tijdens de trek per ongeluk de Waddenzee op zwemmen.

Patronen in vispopulaties

Uit de dataset zijn ook voor veel vissoorten patronen te ontdekken. Zo zijn er soorten, zoals de zeebaars, die door de jaren heen in aantal toenemen in de Waddenzee. Andere soorten, zoals de schol, nemen juist af. De oorzaak hiervan is niet zo gemakkelijk te achterhalen. De onderzoekers van het NIOZ proberen deze puzzel stukje voor stukje op te lossen. Deze website laat de gegevens uit de dataset zo objectief mogelijk zien, maar geeft geen antwoord op de waarom-vraag.

Hoe meer data, hoe beter

De initiatiefnemers van deze website hopen dat meer partijen gegevens beschikbaar stellen om het beeld van de visstand in de Waddenzee completer te maken. Ook willen ze het aantal structurele monitoringspunten uitbreiden naar andere delen van de Waddenzee. Op dit moment bouwen de Waddenvereniging, het NIOZ en eilanders een traditionele takkenfuik op Terschelling. Meer data is welkom, want het beeld van de visstand in de Waddenzee, met name de vrijzwemmende vissoorten, is nog zeer beperkt.