10.000 zeeforellen


Binnen de tijd dat de volwassen vissen terugkeren uit zee moet hun trekroute zijn vrij gemaakt van de nu nog aanwezige obstakels. Nu zorgen dammen en onpasseerbare spuisluizen en gemalen voor een vrijwel onneembare hindernis stroomopwaarts.
De Waddenvereniging is één van de organisaties achter het projectvoorstel Vissen Voor Verbinding die streeft naar een optimale verbinding tussen Waddenzee en de paaibeken in de bovenloop van het systeem. Om hiermee een bijdrage te leveren aan het herstel van de visstand in de Waddenzee en het watersysteem van het Lauwersmeer.
De zeeforel speelt als iconische soort binnen de plannen een belangrijke rol. Met het Deense eiland Funen als voorbeeld wordt er gewerkt aan het wegnemen van barrières, ecosysteem herstel, de herintroductie van de zeeforel maar ook aan de ontwikkeling van een sportviseconomie rondom het Lauwersmeer. Door deze integrale aanpak ontstaat er ook een inkomsten stroom om de werkzaamheden langjarig te kunnen financieren.

Publicatiedatum: 07-04-2016