De wadden en kwelders van Doggerland


door Gerbrand Gaaff

Waar nu de Zuidelijke Noordzee ligt, verdween 8200 jaar geleden een eilandenrijk in de golven. Het was een landschap van beboste heuvels, graslanden, kwelders en wadden. Ooit was het er goed toeven voor de mensen uit de Midden-Steentijd. Dit alles weten we uit archeologische en paleontologische vondsten en seismisch onderzoek in het kader van de mijnbouw. Onderzoekers van de Universiteit van Bradford zullen het gebied in de komende jaren verder in kaart brengen met behulp van de modernste geologische onderzoekstechnieken.
Publicatiedatum: 07-01-2016