Europese Commissie komt zeebaars te hulp


Deze stevige visserijdruk betekent een stevige teruggang voor de zeebaars. Daarom wordt er al jaren geadviseerd om de vangsten fors te verminderen (in 2014 was het advies om dit te doen met 80%). In Europa is hierover de laatste maanden stevig gesproken, echter tot deze week zonder resultaat. Frankrijk, Engeland, België en Nederland konden het niet eens worden over een gezamenlijke aanpak.

Deze week kwam de Europese Commissie met het bericht dat zij daarom met een aantal noodmaatregelen komt om de vangsten toch te beteugelen. Voor de komende maanden (februari – maart) wordt de visserij in Het Kanaal stilgelegd. In die periode komen zeebaarzen hier in grote scholen samen om te paaien. Ook worden maatregelen voor de andere visserijen en sportvissers verwacht.

De Waddenvereniging is blij met deze ingreep en hoopt dat dit de start is van een op Europees niveau gecoördineerde, beheerste visserij op zeebaars waarbij elke visserijvorm, beroeps en recreatief, naar rato, zal bijdragen aan het herstel van de zeebaarsstand.
Foto: World Register of Marine Species
Publicatiedatum: 22-01-2015