Hoop voor glasaal en spiering


Vier waterschappen uit Groningen, Friesland en Noord-Holland werken samen in een project ‘Ruim Baan Voor Vissen’ Hun doel is het om obstakels voor trekvissen beter passeerbaar te maken. In het voorjaar van 2013 werden op zeventien plekken achter de dijk, van Den Helder tot Nieuwe Statenzijl, tellingen verricht. Daarbij werden glasaal, maar ook spiering, driedoornige stekelbaars en sprot in forse aantallen gevangen door vrijwilligers. De hoeveelheden waren dit voorjaar zelfs tweemaal zo groot als in 2012. Maar er is enige reserve ingebouwd. Het herstel van de visstand is pas na een aantal jaren aan te tonen. ‘Als de uitkomsten in 2014 weer positief zijn, kunnen we ervan uitgaan dat we op de goede weg zitten,’ aldus Johan Hager van Ruim Baan Voor Vissen.
Publicatiedatum: 28-11-2013