Maanvis bij Texel gesignaleerd


Ruim een jaar geleden, in december 2012 bracht conservator Arthur Oosterbaan van Ecomare een op de Razende Bol gevonden exemplaar mee in het tv-programma Noord-Hollands Diep. Daar vertelde hij dat de maanvis op zijn trektocht naar het zuiden vermoedelijk bij Schotland de verkeerde afslag neemt en onverhoeds in de Noordzee terecht komt. Onbekend met ondiepe wateren, spoelt de vis vervolgens aan op het strand, nog levend. Het is in de maand december een vaker voorkomend verschijnsel.
Publicatiedatum: 30-01-2014