Opstekers voor de paling


Gemakkelijk gaat dit niet. Langs de hele Europese kust zijn lastige barrières opgeworpen zoals dammen, dijken en waterkeringen. Bij de spaarzame verbindingspunten zoals de zeesluizen van het Franse La Rochelle, onder Bretagne, krioelt het daarom van de aaltjes. Het gebrek aan goede verbindingen tussen zoet en zout is een van de redenen waarom de palingstand sterk is afgenomen en in 2007 tot beschermde diersoort is uitgeroepen. Gelukkig zijn er wel steeds meer initiatieven om de vismigratiemogelijkheden te verbeteren. Bijvoorbeeld de vismigratierivier die een verbinding tussen de Waddenzee en het IJsselmeer moet vormen. Een tweede opsteker voor de paling was begin deze week toen een meerderheid van de Tweede Kamer instemde met een motie van D66 en de PvdA waarin de regering wordt gevraagd nog dit jaar uitvoering te geven aan het zogenaamde Kierbesluit. Concreet betekent dit dat de sluizen in het Haringvliet op een kier worden gezet waardoor vissen vanuit de zee door kunnen zwemmen naar de Rijn.
Publicatiedatum: 07-02-2013