Rood met een blauw randje


Eilanders, wetenschappers en natuurbeschermers werken samen in dit project. De gegevens van de fuik worden naar het NIOZ (Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee) gestuurd. Het NIOZ monitort als sinds 1960 de visstand in de Waddenzee met een fuik bij Texel. De fuik bij Terschelling vormt daarop een mooie aanvulling. De data van meer dan vijftig jaar monitoring zijn sinds begin mei makkelijk in te zien op www.waddenzeevismonitor.nl. Wat de rode poon betreft: deze komt maar sporadisch voor in de Waddenzee, de laatste decennia van de vorige eeuw iets meer dan nu.
Publicatiedatum: 04-06-2014