Ruim baan voor vissen


In tegenstelling tot vorig jaar worden de vissen dit jaar niet alleen geteld maar worden ze ook over de waddenzeedijk gezet en naar het zoete binnenwater overgebracht. Aan de hand van de resultaten die dit onderzoek zal opleveren kunnen sluizen, stuwen en gemalen zodanig worden aangepast dat ze passeerbaar zijn voor de diverse vissoorten die naar het zoete water willen. Vorig jaar bestond tweederde deel van de vangst uit de driedoornige stekelbaars. De glasaal maakte een kwart van de vangst uit. Het Waddenfonds levert een financiƫle bijdrage aan dit project. Zie voor meer informatie: www.ruimbaanvoorvissen.nl.
Publicatiedatum: 07-03-2013