Spiering op rood


Een vergelijking tussen de Rode Lijst uit 1997 en de nieuwe Rode Lijst laat zien dat het aantal soorten met de status ‘bedreigd’ en ‘verdwenen’ uit Nederland is afgenomen. Dit duidt erop dat maatregelen als waterkwaliteitsverbeteringen en beekherstel, die de afgelopen decennia zijn uitgevoerd, hun vruchten beginnen af te werpen. Voor herstel van de spiering is echter nog iets meer nodig. De spiering is een trekvis die uit zee naar zoet water trekt om te paaien. Het werken aan herstel van de spieringstand in het zoete water begint met een verbeterde verbinding met zee.

De spiering en andere trekvissen hebben een vrije doortocht tussen zout en zoet water nodig, maar ze vinden dammen en dijken op hun weg. De aanleg van de Vismigratierivier in de Afsluitdijk waarvan de Waddenvereniging een van de initiatiefnemers is, biedt de hoop dat de spiering in de toekomst ook weer van de lijst af kan. Lees meer over de specifieke soorten op de lijst op naturetoday.nl.
Foto: Bernd Stemmer, Fischfauna-Online
Publicatiedatum: 04-02-2016