Van Flyway naar Swimway


Er zijn veel mogelijke oorzaken te benoemen. Het afsluiten van zeearmen, zandsuppleties, de historisch hoge aantallen zeehonden, nutriƫntengehalten, zeewatertemperatuur en de visserijdruk. Alleen is het erg lastig om directe relaties te leggen met de afname van specifieke vissoorten. Duidelijk was dat het kennisniveau onvoldoende is om de vragen die door natuurorganisaties, vissers en overheden worden gesteld te beantwoorden. We weten meer over de trekvogels dan over vissen die de Waddenzee bezoeken. Voor iedereen was het wel duidelijk dat de Waddenzee een doortrekgebied is voor vis. Op weg naar paaigebieden in het zoete binnenwater (spiering), seizoensgasten die zich komen vol eten (harder) en jonge vis die hier het eerste jaar of jaren leeft (verschillende platvissoorten). In feite is de functie van de Waddenzee voor vis gelijk aan die voor trekvogels. Naast een flyway kunnen we dus spreken over een swimway. De bijeenkomst was de aftrap voor het opstellen van een trilateraal actieplan dat in 2018 door de ministers van de drie waddenlanden kan worden ondertekend.

Foto: Herman Verheij
Publicatiedatum: 15-01-2015