Vissen vinden hun weg in Den Helder


Niet alleen de stekelbaars is gezien in het Schooterduinpark, maar ook soorten als kleine modderkruiper, rode aal, baars, blankvoorn, brasem, karper, kolblei, ruisvoorn, snoek en zeelt. In totaal zijn er twaalf vissoorten geteld. Maar liefst vijf soorten meer dan vorig jaar. De zeestekelbaars is te herkennen aan zijn lengte van acht centimeter. Stekelbaars die in de polder opgroeit is met ongeveer vier centimeter beduidend kleiner.

De visoever bij Den Helder is in 2013 aangelegd om een verbinding te maken voor vissen die afhankelijk zijn van zoet en zout water, zoals de (glas)aal, spiering en driedoornige stekel. De vissen zoeken schaduwrijke plekken op of zwemmen tussen de waterplanten om hun broed af te zetten. Dat de visoevers nu al bezocht worden door de zeestekelbaars, is een hoopvol signaal voor de aal en de spiering. Het hoogheemraadschap wil de verbindingen tussen zoet en zout water verder onderzoeken en verbeteren, zodat ook deze soorten hiervan kunnen profiteren.

Gezonde visstand
De open verbindingen tussen zout en zoet water zijn voor trekvissen essentieel om de populatie in stand te houden. Het hoogheemraadschap heeft daarom al vele gemalen en sluizen visvriendelijk gemaakt en visoevers aangelegd. Hierin werken de vier noordelijke waterschappen samen in het project Ruim Baan voor Vissen, dat mede wordt gefinancierd door het Waddenfonds.
Bron: Den Helder Actueel, foto: Duikvereniging Hydrofiel
Publicatiedatum: 15-05-2014