Waddenmonitor online


Het succes van het nieuwe dataportaal hangt uiteraard ook af van de datareeksen die er in worden verwerkt. Partijen die zich bezighouden met monitoring in het waddengebied tekenden daarom bij afsluiting van het symposium een
'Intentieverklaring Basismonitoring Beheer Waddenzee'. Zij willen van vele verschillende programma's tot één monitoring programma komen voor de Waddenzee. De Waddenvereniging is blij met deze Intentieverklaring. Solide basismonitoring voor de Waddenzee gaat bijdragen aan een goed beheer van de Waddenzee en dus ook aan een rijke Waddenzee.
Publicatiedatum: 22-05-2015