Zoetwatervis op het strand


Hoewel de pos een zoetwatervis is, kan de soort ook overleven in een ietwat brak milieu. In het IJsselmeer en de grote rivieren wordt de pos veel aangetroffen, maar ook op Texel komen ze voor in het water van duinmeren en slootjes. Vermoedelijk zijn de aangespoelde dieren via de spuisluizen van de Afsluitdijk uit het IJsselmeer gespoeld en in de Waddenzee terechtgekomen. Door de vele regen van de laatste weken diende er immers veel gespuid worden.
Foto: Sytske Dijksen - Bron: Ecomare
Publicatiedatum: 19-02-2014