Zwemmend zilver losgelaten in het Lauwersmeer


Van wad tot stad en verder
De zeeforel is een indrukwekkende trekvis die ruim een meter groot kan worden. Vroeger hadden trekvissen een vrije route naar hun paaigebieden in Groningen en Drenthe. Door de aanleg van vele sluizen en gemalen en de afsluitende dijk van het Lauwersmeer in 1969, verdween onder meer de forel definitief uit de binnenwateren van de drie noordelijke provincies.
Het streven van de initiatiefnemers is om barrières in de trekroute passeerbaar te maken, waardoor over enkele jaren zeeforellen zelfstandig via het Lauwersmeer, langs de stad Groningen naar beken in Drenthe en Groningen kunnen zwemmen om hier te paaien. De verschillende maatregelen die worden genomen in het vervolgtraject leiden ook tot verbetering van de waterkwaliteit in de Drentse beken. Lees ook de WadWeten van deze week.
Foto: H.Wanningen
Publicatiedatum: 12-03-2015