Een paspoort voor elke soort

Afbeelding 1 van 2

3-Doornige stekelbaars

Gasterosteus aculeatus aculeatus

maximaal 11 cm
onbekend
tot 8 jaar
Voornamelijk dierlijk plankton

Levenscyclus

De driedoornige stekelbaars komt algemeen voor in de Waddenzee en het Eems-Dollard estuarium. Hij leeft hier ’s winters in scholen en trekt in het voorjaar de binnenwateren van Noord-Holland, Friesland, Groningen en Drenthe in om te paaien. Het mannetje krijgt een rode buik en helderblauwe ogen en maakt een nest van planten. Met een zigzaggende baltsdans lokt hij één of meerdere vrouwtjes naar het nest, die elk 100 tot 400 eitjes leggen. Het mannetje bevrucht de eitjes direct en verdedigt het nest met 300 tot 1.000 eitjes fel. Afhankelijk van de watertemperatuur komen de eitjes na 4 tot 27 dagen uit. De jongen blijven nog een week in het nest, voordat ze zelf gaan jagen. De jonge driedoornige stekelbaars trekt naar zee, maar zoekt na een jaar het zoete water weer op als hij geslachtsrijp is. Er zijn ook populaties die altijd in zoet water verblijven.

Bijzonderheden

De mens heeft voor veel barrières gezorgd, die voor de driedoornige stekelbaars de migratie tussen de Waddenzee en de binnenwateren moeilijk maken. De Afsluitdijk is hier een bekend voorbeeld van. Om de migratie van driedoornige stekelbaarzen tussen de Waddenzee en de binnenwateren van de Waddeneilanden te verbeteren, zijn er speciale passages aangelegd. De driedoornige stekelbaars is geen sterke zwemmer en het lukt hem niet door de spuisluizen van de Afsluitdijk het IJsselmeer te bereiken. Een speciale ‘vismigratierivier’ die de migratie gaat vergemakkelijken is op dit moment in ontwikkeling.

©Bron van de afbeeldingen: 1. Sportvisserij Nederland,  2.Robertson, D.Ross,  www.eol.org 


Aanwezigheid in de Waddenzee

Aantal driedoornige stekelbaarzen per vangdag in de afgelopen 50 jaar: