Een paspoort voor elke soort

Afbeelding 1 van 1

Dunlipharder

Liza ramada

maximaal 70 cm
maximaal 2,5 kilo
tot 10 jaar
algen en wieren

Levenscyclus

De dunlipharder is zeldzaam in de Waddenzee, hij komt ’s zomers als dwaalgast voor. De dunlipharder overwintert in Zuid-Europese wateren en trekt in het voorjaar in scholen via Het Kanaal naar de Noordzee. Soms trekt hij ook de rivieren in, mogelijk op zoek naar voedsel. Hij paait in juli en augustus, maar de exacte paaigronden zijn onbekend. Men vermoedt dat dit dieper de Noordzee in plaatsvindt. De eitjes komen na ongeveer een week uit en de larven zweven in het open water. In eerste instantie zoekt de jonge dunlipharder bescherming in ondiepe kustwateren. De dunlipharder is geslachtsrijp bij een lengte van ongeveer 25 centimeter.

Bijzonderheden

Harders zijn planteneters en hebben een gespierde maag en een extra lang darmstelsel om dit moeilijk verteerbare voedsel te verwerken.

©Bron van de afbeeldingen: 1. Sportvisserij Nederland

Aanwezigheid in de Waddenzee

Aantal dunlipharders per vangdag in de afgelopen 50 jaar: