Een paspoort voor elke soort

Afbeelding 1 van 2

Dwergbolk

Trisopterus minutus

maximaal 40 cm
onbekend
tot 5 jaar
kreeftachtigen, bodemdieren en kleine visjes

Levenscyclus

De dwergbolk leeft in kleine scholen onder andere langs de Nederlandse kust. Hij verblijft het liefst boven rotsachtige bodems en bij scheepswrakken. De dwergbolk paait tussen februari en april en gebruikt de Waddenzee als kinderkamer. De bevruchte eitjes zweven omhoog naar het oppervlaktewater. De pas uitgekomen larven zijn twee millimeter groot. De jonge dwergbolk groeit snel en is na twee jaar geslachtsrijp.

Bijzonderheden

Alle kabeljauwachtigen, dus ook de dwergbolk, maken bromgeluiden als ze paaien of agressief zijn. Zo kunnen zij hun soortgenoten herkennen.
De dwergbolk heeft een kindraad, die hij gebruikt om op de bodem van de zee naar voedsel te zoeken.

©Bron van de afbeeldingen: 1. Sportvisserij Nederland,  2. National Museums Northern Island,  www.eol.org


Aanwezigheid in de Waddenzee

Aantal dwergbolken per vangdag in de afgelopen 50 jaar: