Een paspoort voor elke soort

Afbeelding 1 van 2

Geep

Belone belone

maximaal 93 cm
maximaal 1,3 kilo
tot 18 jaar
kreeftachtigen, inktvissen en kleine vissen

Levenscyclus

De geep zwemt in kleine scholen aan de oppervlakte van het water. Hij overwintert ten westen van de Britse eilanden en trekt in het voorjaar naar de Noordzee en de Waddenzee. De geep paait van april tot juni in het ondiepe water van de Waddenzee. De Waddenzee is zowel kraam- als kinderkamer, de jonge gepen verblijven namelijk nog enkele maanden tot een jaar in de Waddenzee. Het vrouwtje legt afhankelijk van haar grootte 1.000 tot 35.000 eitjes. Deze eitjes hechten zich met hechtdraden van ongeveer 20 millimeter aan de bodem. Als de larven uitkomen, zijn ze zo’n 13 millimeter lang. De jonge geep verblijft het eerste jaar in de Waddenzee, waar hij doorgroeit naar een lengte van ongeveer 25 centimeter. Daarna trekt hij naar de open zee om vervolgens na twee jaar geslachtsrijp bij een lengte van 45 centimeter terug te keren.

Bijzonderheden

Wanneer de geep zich belaagd voelt door bijvoorbeeld bruinvissen of schepen, springt hij op uit het water.
De geep heeft een opvallend lange, snavelachtige bek, waarbij de onderkaak voor de bovenkaak uitsteekt.

©Bron van de afbeeldingen: 1. Sportvisserij Nederland,  2.www.eol.org

Aanwezigheid in de Waddenzee

Aantal gepen per vangdag in de afgelopen 50 jaar: