Een paspoort voor elke soort

Afbeelding 1 van 2

Gladde haai

Mustelus mustelus

maximaal 200 cm
maximaal 15 kilo
tot 24 jaar
voornamelijk kreeftachtigen

Levenscyclus

De gladde haai is zeldzaam in de Waddenzee, maar komt de laatste dertig jaar wel in steeds grotere aantallen voor in de Noordzee. Sportvissers vangen de laatste jaren met name in de Zeeuwse delta steeds meer gladde haaien. De gladde haait kent geen vaste voortplantingsperiode in het jaar. Hij legt geen eieren, maar het vrouwtje is levendbarend. Net als de meeste haaien heeft ook de gladde haai een lange draagtijd. Na tien tot elf maanden komen maximaal vijftien jongen ter wereld met een lengte van ongeveer 30 centimeter. Als de gladde haai 70 tot 80 centimeter lang is, is hij geslachtsrijp. 

©Bron van de afbeeldingen: 1. Sportvisserij Nederland,  2. www.eol.org

Aanwezigheid in de Waddenzee

Aantal gladde haaien per vangdag in de afgelopen 50 jaar: