Een paspoort voor elke soort

Afbeelding 1 van 2

Koolvis

Pollachius virens

maximaal 130 cm
maximaal 32 kilo
tot 25 jaar
kreeftachtigen, vis, maar ook hun eigen jongen

Levenscyclus

Scholen koolvis komen onder andere in de Noordzee voor, maar zijn schaars in de ondiepe Nederlandse kustwateren en in de Waddenzee. De koolvis paait tussen februari en april op de bodem van de zee. De eitjes zweven omhoog naar het oppervlaktewater en drijven naar de kustwateren. De jonge koolvis verblijft hier twee tot drie jaar voor hij naar diepere wateren trekt. Als hij vijf tot tien jaar oud is en ongeveer 65 centimeter lang, is de koolvis geslachtsrijp.

Bijzonderheden

Alle kabeljauwachtigen, dus ook de koolvis, maken bromgeluiden als ze paaien of agressief zijn. Zo kunnen zij hun soortgenoten herkennen.
De koolvis maakt lange trektochten tussen de continenten Europa en Amerika.

©Bron van de afbeeldingen: 1. Sportvisserij Nederland,  2. Peter van der Wolf, Ecomare, www.eol.org

Aanwezigheid in de Waddenzee

Aantal koolvissen per vangdag in de afgelopen 50 jaar: