Een paspoort voor elke soort

Afbeelding 1 van 2

Paling

Anguilla anguilla

maximaal 133 cm
maximaal 2,8 kilo
gemiddeld 15 tot 20 jaar
wormen, kreeftachtigen, insectenlarven, kleine vissen en weekdieren

Levenscyclus

In het voorjaar trekken grote aantallen jonge paling van ongeveer zes centimeter lengte de Waddenzee binnen, al worden deze aantallen al vele jaren steeds minder. Het grootste deel van deze doorzichtige ‘glasalen’ trekt door naar de rivieren en binnenwateren, maar een klein deel verkiest de Waddenzee boven het zoete water. De paling kent niet veel predatoren in de Waddenzee. Zoals de naam al zegt, zijn aalscholvers zijn grootste vijand, maar ook de grotere meeuwensoorten verorberen af en toe kleine exemplaren.  Het mannetje verblijft zes tot twaalf jaar in het binnenwater of de Waddenzee, het vrouwtje zelfs negen tot twintig jaar. Dan ondergaat de paling een aantal uitwendige en inwendige veranderingen en trekt zeewaarts. Deze ‘schieraal’ steekt de Atlantische oceaan over en trekt helemaal naar de Sargassozee in de westelijke Atlantische oceaan. Tijdens deze migratie wordt de paling geslachtsrijp. In de Sargassozee paait hij op zulke grote diepte, dat nog nooit iemand dit heeft gezien. Na het paaien sterft de paling. De larven zijn vijf millimeter lang als ze uit het ei komen en drijven op de golfstroom naar de Europese kustwateren. Deze tocht duurt één tot drie jaar.

Bijzonderheden

Omdat de paling in de verschillende levensfases er ook erg verschillend uitziet, dacht men vroeger dat jonge en volwassen palingen verschillende soorten waren.
De migratiedrang naar de Sargassozee is zo sterk bij de paling, dat hij soms ook over land trekt. Hij kruipt dan uit sloten door de vochtige weilanden. De paling sluit dan zijn kieuwopeningen en ‘ademt’ via de huid.

©Bron van de afbeeldingen: 1. Sportvisserij Nederland,  2. www.eol.org

Aanwezigheid in de Waddenzee

Aantal palingen per vangdag in de afgelopen 50 jaar: