Een paspoort voor elke soort

Afbeelding 1 van 2

Pelser

Sardina pilchardus

maximaal 27,5 cm
maximaal 100 gram
tot 15 jaar
dierlijk plankton, kreeftachtigen en viseieren

Levenscyclus

De pelser vormt scholen van duizenden vissen. Hij paait gedurende het hele jaar met een piek van mei tot juli. Tijdens het paaien lozen pelsers tegelijkertijd hun sperma en eitjes, zo’n 55.000 per vrouwtje, vrij in het water. Na twee tot vier dagen komen de bevruchte eitjes uit, de larven zijn dan ongeveer vier millimeter lang. Het succes van de broed hangt sterk af van de temperatuur van het zeewater. Als deze te laag is, mislukt de broed bijna volledig. ’s Winters trekt de pelser daarom naar de warmere zuidelijke wateren van Europa. In de zomer migreert hij noordwaarts de Noordzee in en komt voor in de Nederlandse kustwateren. In deze periode paait hij ook in de Waddenzee. De pelser is geslachtsrijp als hij twee jaar oud is bij een lengte van ongeveer 15 centimeter.
De pelser is in elk levensstadium een belangrijke voedselbron voor andere dieren, zoals roofvissen, vogels en zeezoogdieren.

Bijzonderheden

De pelser is bij ons beter bekend als sardine. Zo heet hij echter in het juvenile stadium. Als hij volwassen is, heet de vis pelser.

©Bron van de afbeeldingen: 1. Sportvisserij Nederland,  2. WoRMS for SMEBD, www.eol.org

Aanwezigheid in de Waddenzee

Aantal pelsers per vangdag in de afgelopen 50 jaar: