Een paspoort voor elke soort

Afbeelding 1 van 2

Pitvis

Callionymus lyra

maximaal 30 cm
onbekend
tot 7 jaar
weekdieren, kleine kreeftachtigen en wormen

Levenscyclus

De pitvis leeft in de Noordzee, maar komt sporadisch in de Waddenzee voor. Het is een bodembewonende vis die zich kan ingraven in het zand of slik. De pitvis paait in het voorjaar en de zomer. Het mannetje heeft in de paaitijd felle kleuren en voert een uitbundige balts op om de vrouwtjes te imponeren. De partners zwemmen tijdens het paaien dicht bij elkaar in het oppervlaktewater. De jonge pitvis leeft eerst in het oppervlaktewater en daalt bij een lengte van ongeveer tien millimeter af naar de zeebodem.

Bijzonderheden

Het mannetje is de meest kleurrijke vis van de Waddenzee.

©Bron van de afbeeldingen: 1. Sportvisserij Nederland,  2. www.eol.org

Aanwezigheid in de Waddenzee

Aantal pitvissen per vangdag in de afgelopen 50 jaar: