Een paspoort voor elke soort

Afbeelding 1 van 2

Pos

Gymnocephalus cernuus

Maximaal 25 cm
Maximaal 400 gram
Maximaal 10 jaar
Waterinsecten en kreeftachtigen

Levenscyclus

De pos is een veelal onbekende zoetwatervis. De pos is in zeer grote aantallen aanwezig in het IJsselmeer. Door de spuiwerken in de Afsluitdijk wordt de pos ongewild op de Waddenzee gespuid waar het lage zoutgehalte kan overleven. De vissoort is echter niet bestand tegen hoge zoutgehalten waardoor geregeld grote aantallen dode exemplaren op de kwelders langs de Noord-Hollandse of Friese kust worden aangetroffen.  

Bijzonderheden

De pos word ook wel de schele pos genoemd. Dat is omdat de ogen van de pos schuin bovenin zijn kop staan, dus als je hem recht aankijkt is het net alsof hij met beide ogen een andere kant uitkijkt.

©Bron van de afbeeldingen: 1. Sportvisserij Nederland,  2. www.eol.org

Aanwezigheid in de Waddenzee

Aantal possen per vangdag in de afgelopen 50 jaar: