Een paspoort voor elke soort

Afbeelding 1 van 2

Rivierprik

Lampetra fluviatilis

maximaal 50 cm
maximaal 150 gram
gemiddeld 5 tot 7 jaar
als parasiet op o.a. makreel, kabeljauw en zalm

Levenscyclus

De rivierprik komt in kleine aantallen voor in de Waddenzee. De rivierprik begint zijn leven in de rivier, als larve ingegraven in de bodem. Hier voedt hij zich drie tot vijf jaar met organisch afval en bacteriën. Als de larve ongeveer 13 centimeter lang is, ondergaat hij een metamorfose tot volwassen vis en trekt dan naar zee. Hier verblijft hij in riviermondingen en kustwateren. De rivierprik leidt hier een parasitair bestaan en hecht zich met zijn zuigbek vast aan grote vissen, zoals makreel, kabeljauw en zalm. Vervolgens voedt hij zich meerdere dagen met bloed, weefsel en weefselvocht. Na twee jaar op zee is de rivierprik geslachtsrijp en keert hij terug naar zoet water. Na het paaien sterft de rivierprik.

Bijzonderheden

De levenscyclus van de rivierprik lijkt op die van de grotere zeeprik. De rivierprik trekt echter minder ver de zee op en parasiteert op een minder groot aantal vissoorten. Ook brengt hij zijn slachtoffers minder schade toe dan de zeeprik.
Een jonge rivierprik is tot 20 centimeter beschermd om verwarring met de beschermde beekprik te voorkomen.

©Bron van de afbeeldingen: 1. Sportvisserij Nederland,  2. M.Buschmann, www.eol.org

Aanwezigheid in de Waddenzee

Aantal rivierprikken per vangdag in de afgelopen 50 jaar: