Een paspoort voor elke soort

Afbeelding 1 van 2

Smelt

Hyperoplus lanceolatus

maximaal 40 cm
onbekend
onbekend
dierlijk plankton, kreeftachtigen en jonge vis, o.a. zijn eigen soort

Levenscyclus

De smelt voelt zich thuis in het zandige intergetijdengebied van de Waddenzee en komt hier dus in aanzienlijke getale voor. Overdag ligt hij ingegraven in het zand, maar met name ’s ochtends en ’s avonds foerageert hij in grote scholen vlak boven de zeebodem. De smelt paait van april tot september. Het vrouwtje legt ongeveer 35.000 kleverige eitjes in het zand. Na ongeveer drie weken komen de eitjes uit. De smelt is na twee jaar geslachtsrijp.

Bijzonderheden

De smelt overwintert ingegraven in het zand.

©Bron van de afbeeldingen: 1. Sportvisserij Nederland,  2. www.eol.org

Aanwezigheid in de Waddenzee

Aantal smelten per vangdag in de afgelopen 50 jaar: