Een paspoort voor elke soort

Afbeelding 1 van 2

Snotolf

Cyclopterus lumpus

maximaal 61 cm
maximaal 5 kilo
onbekend
Ongewervelde bodemdieren, kwallen, wormen en kleine visjes

Levenscyclus

De snotolf komt in de winter naar de Nederlandse kustwateren om te paaien en komt dan ook in kleine aantallen in de Waddenzee voor. In februari en maart vormen het mannetje en het vrouwtje een paar. Het mannetje krijgt dan een rode buik. Het vrouwtje legt 100.000 tot 350.000 eitjes in de getijdenzone en het mannetje bewaakt deze fanatiek. Wanneer bij laag water de eitjes half boven water liggen, waaiert het mannetje er met zijn staart zuurstofrijk water overheen. Hij wijkt zelfs niet van het nest om te foerageren. Na twee weken komen de eitjes uit. De larven zijn ongeveer zeven millimeter lang en groeien snel. Na een jaar is de jonge snotolf al 15 tot 30 centimeter lang. Vanaf drie jaar is de snotolf geslachtsrijp.

Bijzonderheden

De buikvinnen van de snotolf zijn samengegroeid tot een zuignap. Hiermee kan hij zich in het woelige kustwater vastzetten op stenen.

©Bron van de afbeeldingen: 1. Sportvisserij Nederland,  2. Malcolm Storey, www.eol.org

Aanwezigheid in de Waddenzee

Aantal snotolven per vangdag in de afgelopen 50 jaar: