Een paspoort voor elke soort

Afbeelding 1 van 1

Spiering

Osmerus eperlanus

maximaal 45 cm
maximaal 1 kg
ongeveer 6 jaar
dierlijk plankton, kreeftachtigen en kleine vissen

Levenscyclus

De spiering leeft in scholen en komt veelvuldig in de Waddenzee en het Eems-Dollard estuarium voor. Hij vormt voor veel vogels en grotere vissoorten een belangrijke voedselbron. Zo bestaat het dieet van de visdief soms voor zelfs 70% uit spiering. Om te paaien trekt de spiering tussen februari en mei richting het zoete water. In deze periode verzamelen zich grote aantallen in de spuikommen van Den Oever en Kornwerderzand. Maar ook bij de andere spuilocaties of uitmondende rivieren als de Eems is een duidelijke piek in de vangsten van spiering te zien. Het vrouwtje produceert tussen de 8.000 en 50.000 eitjes. Deze eitjes komen na drie tot vijf weken uit en de larven laten zich door de zeestromingen meevoeren naar het estuarium. De jonge spiering is na drie tot vier jaar geslachtsrijp bij een lengte van 15 tot 18 centimeter.

Bijzonderheden

Na het afsluiten van de Zuiderzee is er een eigen standpopulatie in het  IJsselmeer ontstaan. Deze spiering volbrengt zijn hele levenscyclus in het zoete water van het IJsselmeer en trekt niet langer tussen zout en zoet water. Hij wordt slechts drie jaar oud en bereikt slechts de helft van de lengte van de trekkende spiering.

©Bron van de afbeeldingen: 1. Sportvisserij Nederland

Aanwezigheid in de Waddenzee

Aantal spieringen per vangdag in de afgelopen 50 jaar: