Een paspoort voor elke soort

Afbeelding 1 van 2

Steenbolk

Trisopterus luscus

maximaal 45 cm
onbekend
tot 4 jaar
garnaalachtigen, bodemdieren en kleine visjes

Levenscyclus

De steenbolk leeft in kleine scholen onder andere langs de Nederlandse kust. Hij verblijft het liefst boven rotsachtige bodems en bij scheepswrakken. De steenbolk paait in maart en april en gebruikt de Waddenzee als kinderkamer. De bevruchte eitjes zweven omhoog naar het oppervlaktewater, waar ze na één tot twee weken uitkomen. De jonge steenbolk groeit snel en is na één jaar geslachtsrijp.

Bijzonderheden

Alle kabeljauwachtigen, dus ook de steenbolk, maken bromgeluiden als ze paaien of agressief zijn. Zo kunnen zij hun soortgenoten herkennen.
De steenbolk heeft een kindraad, die hij gebruikt om op de bodem van de zee naar voedsel te zoeken.

©Bron van de afbeeldingen: 1. Sportvisserij Nederland,  2. www.eol.org

Aanwezigheid in de Waddenzee

Aantal steenbolken per vangdag in de afgelopen 50 jaar: