Een paspoort voor elke soort

Afbeelding 1 van 2

Tarbot

Scophthalmus maximus

maximaal 100 cm
maximaal 25 kilo
tot 25 jaar
jonge tarbotten kleine kreeftachtigen, volwassen tarbotten vis

Levenscyclus

De Waddenzee was in het verleden een belangrijke kraamkamer voor de tarbot, maar tegenwoordig komt hij hier veel minder voor. De kustwateren van de Noordzee hebben deze rol overgenomen. De tarbot paait van april tot augustus. Het vrouwtje kan tot 15 miljoen eitjes leggen, die na zeven tot negen dagen uitkomen. De larven zweven vrij in het water en dalen bij een lengte van 25 millimeter naar de bodem van ondiepe kustwateren. De jonge tarbot gaat dan op één zijde zwemmen en ondergaat een transformatie, waarbij het rechteroog naar de linkerzijde verschuift. Vanaf drie jaar is hij geslachtsrijp. Naarmate de tarbot groter wordt, trekt hij naar dieper water.

Bijzonderheden

Platvissen, dus ook de tarbot, kunnen zich camoufleren door de kleur van de bodem aan te nemen. Zo zijn zij onzichtbaar voor hun prooi.
De tarbot is naaste familie van de griet. Omdat de paaigebieden van de tarbot en de griet kunnen overlappen, komen er kruisingen van beide soorten voor.

©Bron van de afbeeldingen: 1. Sportvisserij Nederland,  2. www.eol.org

Aanwezigheid in de Waddenzee

Aantal tarbotten per vangdag in de afgelopen 50 jaar: