Een paspoort voor elke soort

Afbeelding 1 van 2

Vijfdradige meun

Ciliata mustela

maximaal 25 cm
onbekend
tot 3 jaar
kleine vissen en garnalen

Levenscyclus

De vijfdradige meun komt als zomergast algemeen voor in de Waddenzee. In het najaar trekt hij naar de Noordzee zijn voornaamste voedsel, de garnalen, achterna. De vijfdradige meun paait in de winter. De larven leven de eerste periode vrij zwevend in de waterkolom. Als een jonge vijfdradige meun een lengte van drie tot vijf centimeter heeft, verkiest hij de wieren nabij de bodem. Omdat hij in ondiep water leeft, wordt de jonge meun veel door zeevogels gegeten.

Bijzonderheden

Alle kabeljauwachtigen, dus ook de meun, maken bromgeluiden als ze paaien of agressief zijn. Zo kunnen zij hun soortgenoten herkennen.
De vijfdradige meun heeft naast een tastdraad op de kin, ook nog vier tastdraden rondom de bek.

©Bron van de afbeeldingen: 1. Sportvisserij Nederland,  2. www.eol.org

Aanwezigheid in de Waddenzee

Aantal vijfdradige meunen per vangdag in de afgelopen 50 jaar: