Een paspoort voor elke soort

Afbeelding 1 van 2

Wijting

Merlangius merlangus

maximaal 70 cm
maximaal 3 kilo
tot 20 jaar
voornamelijk garnalen en vis

Levenscyclus

Scholen wijting leven onder andere in de Noordzee. De wijting gebruikt de Waddenzee als kraamkamer. Hij paait in het vroege voorjaar op de bodem van de zee. Het vrouwtje legt afhankelijk van haar lengte 100.000 tot 1 miljoen eitjes. Deze eitjes zweven omhoog naar het oppervlaktewater. Als de jonge wijting vijf tot tien centimeter lang is, zoekt hij de zeebodem weer op. Wijting is na twee tot vier jaar geslachtsrijp.

Bijzonderheden

Alle kabeljauwachtigen, dus ook de wijting, maken bromgeluiden als ze paaien of agressief zijn. Zo kunnen zij hun soortgenoten herkennen.
Jonge wijtingen zwemmen regelmatig tussen de tentakels van kwallen. Deze bieden hen bescherming tegen allerlei predatoren.

©Bron van de afbeeldingen: 1. Sportvisserij Nederland,  2. www.eol.org

Aanwezigheid in de Waddenzee

Aantal vissen per vangdag in de afgelopen 50 jaar: