Een paspoort voor elke soort

Afbeelding 1 van 1

Zandspiering

Ammodytes tobianus

maximaal 20 cm
onbekend
tot 7 jaar
voornamelijk dierlijk plankton

Levenscyclus

De zandspiering komt veelvuldig voor in de Waddenzee. Het gebied dient als kinderkamer voor deze vissoort. Het paaigebied ligt in de Noordzee een flink eind uit de kust. Er zijn twee populaties te onderscheiden bij de zandspiering die elk zijn eigen paaitijd heeft: de één loopt van april tot juni, de ander van september tot november. Het vrouwtje legt ongeveer 20.000 eitjes in het zand. Als de eitjes zijn uitgekomen, laten de larven zich door de zeestromingen meevoeren naar de Waddenzee. De zandspiering is geslachtsrijp als hij tussen de 11 en 15 centimeter is.
De zandspiering ligt overdag ingegraven in het zand en foerageert ’s nachts in grote scholen boven de zeebodem. Ook bij gevaar graaft hij zich in. Dit kan hij zelfs op het strand in nat zand.

Bijzonderheden

De zandspiering overwintert ingegraven in het zand.

©Bron van de afbeeldingen: 1. Sportvisserij Nederland

Aanwezigheid in de Waddenzee

Aantal zandspieringen per vangdag in de afgelopen 50 jaar: