Een paspoort voor elke soort

Afbeelding 1 van 2

Zeeforel

Salmo trutta trutta

maximaal 140 cm
maximaal 50 kilo
tot 10 jaar
voornamelijk kreeftachtigen en vis

Levenscyclus

De zeeforel komt algemeen voor langs de Nederlandse kust, ook in de Waddenzee. Van juni tot november trekt hij onder andere vanuit de Waddenzee door het IJsselmeer via de IJssel naar de Rijn om zich daar voort te planten. In december vindt het paaien plaats. Het vrouwtje maakt een kuil door met haar staart heen en weer te slaan en legt hier haar eitjes in. Het mannetje bevrucht de eitjes en het vrouwtje maakt opnieuw een nest. Zo legt het vrouwtje in totaal ongeveer 10.000 eitjes. Na het paaien trekt de zeeforel terug naar zee. Na ongeveer een maand komen de larven uit die ongeveer 35 millimeter lang zijn. Ze hebben een grote dooierzak waar ze de eerste twee tot drie weken van kunnen leven en daarna voeden ze zich met insecten. Na één tot vijf jaar trekt de jonge zeeforel bij een lengte van 10 tot 25 centimeter naar zee. Hier verblijft hij een aantal jaren om zich te voeden en te groeien. Vervolgens keert hij weer terug naar de rivier waar hij is geboren om hier zelf te paaien.

Bijzonderheden

De zeeforel is naaste familie van de zalm. Omdat de paaigebieden van de zeeforel en de zalm kunnen overlappen, komen er kruisingen van beide soorten voor. Deze hybride (zalmforel) is vruchtbaar en kan terugkruisen met de zeeforel of de zalm.

©Bron van de afbeeldingen: 1. Sportvisserij Nederland,  2. www.eol.org

Aanwezigheid in de Waddenzee

Aantal zeeforellen per vangdag in de afgelopen 50 jaar: