Een paspoort voor elke soort

Afbeelding 1 van 2

Zeestekelbaars

Spinachia spinachia

maximaal 22 cm
onbekend
tot 2 jaar
kleine kreeftachtigen

Levenscyclus

De zeestekelbaars kwam tot de bouw van de Afsluitdijk in 1932 algemeen voor in de Waddenzee. Met de komst van de Afsluitdijk verdwenen de zeegrasvelden en sindsdien is de zeestekelbaars zeldzaam. De zeestekelbaars paait in mei en juni. Het mannetje maakt een nest van algen, waarna hij één of meerdere vrouwtjes naar het nest lokt. Het vrouwtje legt 150 tot 200 eitjes en sterft daarna. Het mannetje bevrucht de eitjes direct en verdedigt het nest fel. Na de broedzorg sterft ook het mannetje. Na één jaar is de jonge zeestekelbaars geslachtsrijp.

©Bron van de afbeeldingen: 1. Sportvisserij Nederland,  2. www.eol.org

Aanwezigheid in de Waddenzee

Aantal zeestekelbaarzen per vangdag in de afgelopen 50 jaar: