Een paspoort voor elke soort

Afbeelding 1 van 2

Zwartooglipvis

Symphodus melops

maximaal 28 cm
onbekend
tot 9 jaar
weekdieren, kreeftachtigen, wormen en schelpdieren

Levenscyclus

Cyclus van de vis

Bijzonderheden

De zwartooglipvis komt slechts zeer sporadisch in de Waddenzee voor. Hij leeft in kleine groepen in de wierzone van rotsige bodems. In de Zeeuwse delta is de zwartooglipvis in grotere aantallen aanwezig. De zwartooglipvis paait in de zomer. Het mannetje maakt een nest van wier tussen de rotsspleten, waarin meerdere vrouwtjes hun eitjes leggen. Het mannetje bewaakt de eitjes tot zij na ongeveer twee weken uitkomen. De zwartooglipvis wordt geboren als vrouwtje en is na twee tot drie jaar geslachtsrijp. Als de behoefte er is, heeft het vrouwtje het vermogen van geslacht te veranderen.

©Bron van de afbeeldingen: 1. Sportvisserij Nederland,  2. www.eol.org

Aanwezigheid in de Waddenzee

Aantal vissen per vangdag in de afgelopen 50 jaar: